ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ETİ PUF MACERASI

KATILIM KOŞULLARI

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Eti Puf ürününün sitesi olan www.pufmacerasi.com adresinden duyurusu yapılan ve detayları bildirilen uygulamaya internet yoluyla katılmakla, aşağıda yer alan şartlar ve koşulları kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 1. Katılımcı uygulamaya katılmakla, www.pufmacerasi.com adresinde ve bu adreste yer alan kullanım koşulları ve gizlilik kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder.
 2. Uygulama, 14.12.2015 tarihinde başlayacak olup 31.12.2016 tarihine kadar aktif kalacaktır.
 3. Katılımcılar uygulamaya katılmakla bir ödüle veya ücrete hak kazanmazlar.
 4. Katılımcılar uygulamayla ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da uygulamaya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak, mülkiyet ve menfaatlerden, uygulamayı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu olmak üzere feragat ettiğini kabul ve taahhüt ederler.
 5. Katılımcı web sitede yer alan bilgilerinin doğruluğunu kabul ve beyan etmektedir.
 6. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., katılımcıların üyelik ve uygulama katılımı kapsamında verdiği kişisel bilgilerini işbu uygulamaya ait katılım ve gizlilik koşullarını gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecektir.
 7. Katılımcıların uygulamaya katılmak için yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki iletişim sorunları nedeniyle ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Katılımcıların karşılaşabilecekleri her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya internete erişimde aksaklıklardan, uygulamanın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, uygulamada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması, veya ulaşılamaması nedeni ile uygulamanın zarar görmesi sebebiyle ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hiçbir şekilde katılımcı üyelerin kendileri veya başkalarının bilgisayarını kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 8. Katılımcıların işbu katılım koşullarında alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde ilgili uygulamaya katılım ve ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hesaplarının kullanım haklarının ETİ GIDA tarafından derhal iptal edileceğini peşinen kabul ederler.
 9. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. herhangi bir zamanda yürüttüğü uygulama koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve uygulamayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir. Uygulamaya ilişkin değişiklikler uygulama sayfası üzerinden duyurulacaktır.
 10. Katılımcı, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacak, 3. Kişilerin haklarını ihlal etmeyecektir.
 11. Katılımcı uygulama ile ilgili içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52 nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
 12. Katılımcı uygulamaya katıldığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme uygulamanın sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
 13. İşbu uygulamanın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
 14. Katılımcılar, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.